Consultancy

Consultancy kan gaan over alle beheersingsslagen van de organisatie.

Het is uitdagend om de missie, de visie en de kernwaarden echt te vertalen in concrete strategie. Dat vergt overview, inzicht, analyse en bestuurlijke vaardigheid. In welk volwassenheidsfase zijn uw interne processen bijvoorbeeld?

Om te veranderen, is een passende aanpak van het management nodig en een goede afstemming met de medewerkers: hebben die er wel zin in en kunnen ze het aan? Maar succes vraagt meer: ook implementatie en follow-up moet voldoende aandacht krijgen. Je moet weten hoe je dat aanpakt.

Van Hoek Trainingen combineert efficiency en analytisch denken met gevoel en hart voor de zaak: doel- en taakgericht, duurzaam, kostenbewust en met aandacht voor de menskant.


Meer weten over consultancy? 

Neem contact op