Spellingtest

Kruis de correcte spelling aan.

1

a gemeentenoverleg

b gemeente overleg

c gemeenteoverleg

d gemeente-overleg

2

a Wet Banksparen

b Wet banksparen

c Wet Bank Sparen

d Wet bank sparen

3

a minister De Groot

b Minister De Groot

c Minister de Groot

d minister de Groot

4

a vice-premier

b vice premier

c vicepremier

5

a apenkool

b apekool

c ape kool

d apen kool

6

a assurantieën

b assurantiëen

c assurantien

d assurantiën

7

a lange termijn planning

b lange termijnplanning

c langetermijn planning

d langetermijnplanning

e lange-termijnplanning

8

a geupdated

b ge-updatet

c geüpdatet

d geüpdated

e geupdatet

f ge-updated

 

Antwoorden:

1c gemeenteoverleg (meervoud is gemeenten/gemeentes)

2b Wet banksparen (nieuwe wetten krijgen alleen een hoofdletter aan het begin, ‘banksparen’ is een woord)

3a minister De Groot (titels, zoals ‘minister’ krijgen in het Nederlands geen hoofdletter, een eigennaam krijgt een hoofdletter bij eerste teken ervan: ‘Mevrouw S. de Vries/Mevrouw De Vries’)

4c vicepremier (het voorvoegsel ‘vice’ wordt aan het woord vast geschreven)

5b apekool (geen tussen-n, dit is geen echte samenstelling van ‘aap’ en ‘kool’)

6d assurantiën (de klemtoon ligt op de derde lettergreep ‘ran’ en niet aan het einde, daarom geen extra ‘e’)

7d langetermijnplanning (dit geldt als een woord en dat schrijven we in het Nederlands zo veel mogelijk aan elkaar)

8c geüpdatet (Engelse werkwoorden worden vervoegd met ‘t ex-kofschip: ik update (laatste klank is ‘t), dus geüpdatet (trema is voor leesbaarheid, anders staat er ‘geup’)