De NVAO-eisen

De NVAO staat voor: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Alle opleidingen in het hoger onderwijs die erkende bachelor- of masteropleidingen willen aanbieden, moeten door de NVAO worden geaccrediteerd. Dit wil zeggen dat de NVAO de school of universiteit bezoekt en kritisch toetst of de opleiding op het juiste niveau het onderwijs aanbiedt. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten: het onderwijs zelf, de docenten, het lesmateriaal, maar ook naar de organisatie en de faciliteiten. De NVAO-eisen zijn voor opleidingen een nuttig instrument om de opleidingen kwalitatief te verbeteren. De NVAO toetst wel, maar vindt vooral dat opleidingen zelf het heft in handen moeten nemen door middel van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (de zogenoemde Cirkel van Deming). De NVAO komt periodiek langs, een maal per zes jaar, maar opleidingen moeten tussentijds zelf de kwaliteit van hun opleiding actief monitoren en verbeteren.

Bij veel opleidingen in het hoger onderwijs ontbreekt kennis over de NVAO-eisen en hoe je eraan voldoet. Veel opleidingen zijn gericht op de inhoud en zij hebben geen deskundigheid om de Plan-Do-Check-Act-cyclus uit te voeren. Vaak hoor je: ‘Zolang de NVAO niet piept, doen wij niets’ Dat is jammer, want daarmee laten opleidingen een stuk kwaliteitsmanagement liggen en doen zij hun studenten tekort. De weerstand die er soms is tegen de NVAO-eisen is onterecht en opleidingen moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe voldoe je aan de NVAO-eisen? Als het gaat om het onderwijs, dan is bijvoorbeeld van belang: – wie laat u toe tot de opleiding? – welke eisen stelt u aan instromende studenten? – hoe monitort u hun studieverloop? – wat is de nominale gemiddelde studieduur van uw studenten? – wat is het niveau van de docenten? – wat is het niveau van het lesgeven? – wat is het niveau van de scriptie? – hoe verbetert u de onderwijskwaliteit? – hoe evalueert en begeleidt u de docenten? Een goede opleiding is hiermee altijd actief bezig. Zegt het bovenstaande lijstje u weinig, maar wilt u wel uw opleiding verbeteren? De NVAO-eisen bieden een goed houvast.