BV, B.V., bv of b.v.?

In de taalcursussen van Van Hoek Trainingen komt vaak aan de orde hoe je ‘besloten vennootschap’ spelt. Het antwoord is: als ‘bv’, dus met kleine letters en zonder punten. ‘B.V.’ bestaat volgens het Groene Boekje ook, maar betekent ‘bekende Vlaming’ (vergelijk met B.N.’er). Dat verbaast veel mensen. Waarom ‘bv’?

Spelling mag dan irritant zijn (zie eerder blog), maar de regels zijn vaak wel uit te leggen en meestal ook consistent. In 1995, toen de meest recente spelling is bepaald, is afgesproken dat zogenoemde ingeburgerde afkortingen voortaan met kleine letters en zonder punten worden geschreven. Veel voorkomend zijn:   bv – nv – cao – btw – arbo – gsm – sms. De regel geldt niet afkortingen die eigennamen zijn. Die blijven in hoofdletters, zoals: ABP, NS, C&A.